ชิ้นงานโมล ที่ทำด้วยเจลโค้ท

blog

     ภาพตัวอย่างชิ้นงานโมล ที่ทำด้วยเจลโค้ท GC 207Bule, first layer R680, resin RM2000/50 เพื่อใช้ทำโมลโดยเฉพาะ จาก Nord composite France

August 29 , 2018