ดูงาน China composite รวมกับสมาคมไทยคอมโพสิท ชมการผลิต 4.0 Audi A8 CRFP 3D preform

blog

 

ดูงาน China composite รวมกับสมาคมไทยคอมโพสิท

ชมการผลิต 4.0 Audi A8 CRFP 3D preform

 

September 12 , 2018